fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä sivulla on tietoa Handlaamo Oy:n ylläpitämistä henkilötietoja sisältävistä rekistereistä. Henkilötietoja on kolmessa rekisterissä, joiden rekisteri- ja tietosuojaselosteisiin on linkit alla:
Asiakasrekisteri
Käytettävyysongelmien ilmiantajarekisteri
Tutkimusosallistujien ehdokasrekisteri

Asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Luoma / Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257
tomas.luoma@handlaamo.fi

3. Rekisterin nimi

Handlaamo Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa Handlaamo Oy:n asiakkaiden ja asiakasehdokkaiden yhteystietoja ja muistiinpanoja puheluista ja tapaamisista. Tarkoitus on näiden tietojen avulla pystyä paremmin palvelemaan asiakasta ja muistamaan, mitä on sovittu, ja mistä viimeksi keskusteltu.

CRM:n käytössä sovelletaan samoja tietosuojakäytäntöjä kuin asiakasrekisterin hallinnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:
– asiakasyrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– yhteenveto puheluista/tapaamisista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tietoja voidaan hakea verkkosivustoilta, painetuista materiaaleista ja hakukoneista. Yhteydenpito ja jatkotoimenpiteistä sopiminen voidaan katsoa suostumukseksi kerätä tiedot rekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan jakaa tilitoimistolle laskutusta varten. Muille ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto siirretään digitaaliseen muotoon
mahdollisimman pian keräämisen jälkeen, minkä jälkeen manuaalinen aineisto hävitetään.
Ennen digitaaliseen muotoon siirtämistä aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri säilytetään tietokoneella, jonka avaaminen on suojattu salasanalla. Rekisteri
voidaan myös varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle, joka säilytetään lukitussa tilassa. Handlaamo Oy pitää itsellään oikeuden hankkia varmuuskopiointi myös pilvipalveluna, jolloin tiedot voivat sijaita muuallakin kuin Suomessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla
”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.

Käytettävyysongelmien ilmiantajarekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Luoma / Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257
tomas.luoma@handlaamo.fi

3. Rekisterin nimi

Käytettävyysongelmien ilmiantajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa Handlaamo Oy:n verkkosivujen tai muun kanavan kautta käytettävyysongelman ilmiantaneiden yhteystietoja ja tietoja käytettävyysongelmista. Yksittäiseen henkilöön voidaan ottaa yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi ja tietoja voidaan käyttää tuotekehityksen apuna käytettävyysongelmaan liittyvien tahojen toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:
– henkilön nimi
– sähköpostiosoite
– tuote tai järjestelmä, jossa käytettävyysongelma on
– kuvaus ongelmasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Handlaamo.fi -osoitteessa sekä tilaisuuksissa rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto siirretään digitaaliseen muotoon
mahdollisimman pian keräämisen jälkeen, minkä jälkeen manuaalinen aineisto hävitetään.
Ennen digitaaliseen muotoon siirtämistä aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri säilytetään tietokoneella, jonka avaaminen on suojattu salasanalla. Rekisteri
voidaan myös varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle, joka säilytetään lukitussa tilassa. Handlaamo Oy pitää itsellään oikeuden hankkia varmuuskopiointi myös pilvipalveluna, jolloin tiedot voivat sijaita muuallakin kuin Suomessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla
”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.

Tutkimusosallistujien ehdokasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Luoma / Handlaamo Oy
Tunkkarintie 2
69700 Veteli
Puh. 040-142 4257
tomas.luoma@handlaamo.fi

3. Rekisterin nimi

Tutkimusosallistujien ehdokasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa tietoa henkilöistä, jotka ovat halukkaita osallistumaan Handlaamo Oy:n tekemiin tuotekehitystä koskeviin tutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:
– henkilön nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Handlaamo.fi -osoitteessa, sosiaalisessa mediassa sekä tilaisuuksissa rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto siirretään digitaaliseen muotoon
mahdollisimman pian keräämisen jälkeen, minkä jälkeen manuaalinen aineisto hävitetään.
Ennen digitaaliseen muotoon siirtämistä aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri säilytetään tietokoneella, jonka avaaminen on suojattu salasanalla. Rekisteri
voidaan myös varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle, joka säilytetään lukitussa tilassa. Handlaamo Oy pitää itsellään oikeuden hankkia varmuuskopiointi myös pilvipalveluna, jolloin tiedot voivat sijaita muuallakin kuin Suomessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla
”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.