Kolme vinkkiä käytettävyystestin testitehtävien suunnitteluun

Otetaanpa tänään ihan pikaiset. Käytettävyystestin suunnittelu on tärkeämpi vaihe kuin itse testitilanne. Jos olet suunnitellut testin rakenteen pieleen, myös testissä havaittavat ongelmat ovat vääriä. Jaan nyt kolme vinkkiä testitehtävien suunnitteluun. Testitehtävät ovat muutamalla lauseella ilmaistuja toimenpiteitä asioista, joita testiosallistuja pyydetään tekemään testissä olevalla tuotteella. Jos et vielä tiedä, mitä käytettävyystesti tarkoittaa, lue siitä täältä.

 

1. Testaa oikeita asioita

Testitehtävän on oltava todellinen. Tuote on tehty ratkaisemaan käyttäjältä jokin ongelma. Varmista että myös testitehtävissä ratkaistaan samaa ongelmaa. Jos esimerkiksi testaat verkkokaupaa, niin tilausvahvistuksen tulostaminen ei välttämättä ole ongelmien tärkeimmästä päästä. Varmasti siinäkin riittäisi testattavaa, mutta aika ja raha ovat yleensä kortilla. Testiaika kannattaa käyttää johonkin olennaisempaan, kuten vaikkapa hakuominaisuuksiin tai maksuprosessiin.

 

2. Arvioi testitehtävän tärkeys etukäteen

Testeissä on yleensä 5-10 tehtävää. Toiset ovat tärkeämpiä kuin toiset. Yritä jo ennen testien suorittamista päästä selvyyteen, mitkä ovat tärkeimpiä ja mitkä toissijaisia. Muuten voi käydä niin, että raportointivaiheessa kiinnitetään liikaa huomiota toissijaisiin asioihin ja ne ajavat tärkeämpien asioiden yli.

Esimerkiksi auton käytettävyystestissä voi olla tehtävä, jossa käyttäjän pitää säätää sisälämpötilaa viileämmäksi. Jos tässä ilmenee käytettävyysongelma, tehdään käytettävyyteen parannusehdotus. Ongelma on voinut olla vaikkapa se, että käyttäjät eivät huomaa jotakin vipua sen nykyisessä sijainnissaan. Ei ole kuitenkaan järkevää ehdottaa, että vipu laitetaan keskelle tuulilasia, jotta se tulee varmasti huomatuksi. Ratkaisuehdotusten pitää olla linjassa tehtävien tärkeyden kanssa. Auton käytettävyydessä moni muu asia tulee ennen lämpötilojen säätöä.

 

3. Varo johdattelemasta testiosallistujaa

Testitehtävä ei saa ohjata osallistujaa oikeaan ratkaisuun. Verkkokauppaa testattaessa voi olla esimerkiksi testitehtävä, jossa käyttäjää pyydetään lähettämään tuotteesta linkki itselleen myöhempää käyttöä varten. Jos tuotesivulla oleva painike on nimeltään ”Lähetä tuotelinkki sähköpostiin”, älä pyydä testitehtävässä käyttäjää lähettämään itselleen tuotelinkkiä sähköpostiin. Tuollainen testitehtävä johdattaisi käyttäjän suoraan oikeaan vastaukseen.

Parempi testitehtävä kuvailee käyttäjän ongelmaa – ei tuotteen kehittäjän ratkaisua: ”Haluat palata tuotteen pariin myöhemmin. Miten toimit, jotta löydät tuotteen myöhemmin uudelleen?” Tällä tavoin voi jopa ilmetä lukuisia muita tapoja, miten käyttäjät toimivat, ja ne kaikki auttavat sinua palvelemaan käyttäjää paremmin jatkossa.

 

Käytettävyystestin suunnittelu – yhteenveto

Siinä ne olivat! Testaa niitä asioita, mihin tuote on suunniteltu. Mieti testitehtävien tärkeysjärjestystä, jotta osaat ehdottaa käytettävyysongelmiin oikeanlaisia ratkaisuja. Kaikki ominaisuudet eivät voi olla tärkeimpiä ominaisuuksia. Viimeisenä vinkkinä vältä käyttämästä liikaa samaa kieltä, mitä järjestelmä käyttää, jotta se ei johdattaisi testiosallistujaa oikean ratkaisun ääreen.